Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

valerius-2 - 14-03-2013 13:55:53
Elektronica & TV

Elektrische doorstroomverwarmer

Ja het klopt omdat het water snel heet gemaakt moet worden en dat kost nu een een zwaardere afnam edie niet door de normale meter kan worden opgebracht en daar dus ook de hooft zekeringen verzwaart moeten worden., waar om u dan voor moet betalen heeft tanjakassa al geschreven