Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

ro
ron530 - 25-04-2013 18:42:15
Huishouden & Energie

Berekende kosten camera inspectie riool niet vooraf gemeld

Die aardige dame kan door de telefoon niet zien in hoeverre uw riool verstopt is, meer dan een indicatie van de kosten geven kan ze dus niet. zij gaat in dit geval uit van de door u opgegeven klachten. nu blijkt de verstopping complexer te zijn dan u verteld heeft dus gaat die indicatie niet meer op. ergo die aardige dame heeft geen prijsafspraak gemaakt.
eerlijk en dat is mijn mening wilt u wel een ontstopt riool en zo snel als mogelijk, maar betalen dat dan weer niet. diep triest.