Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

th
thaorchid - 25-04-2013 19:05:33
Huishouden & Energie

Berekende kosten camera inspectie riool niet vooraf gemeld

Wéér een gevalletje: het is altijd de schuld van een ander........
en jij denkt zeker dat die mannen gratis hun spullen door jouw ***** stoppen?
dan ben je echt totaal verkeerd bezig. en dan: pas als het probleem bekend is kunnen ze pas zeggen wat het kost. als je dat niet snapt ben je wereldvreemd.