Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

ro
ron530 - 25-04-2013 19:18:40
Huishouden & Energie

Berekende kosten camera inspectie riool niet vooraf gemeld

U bent dus van mening dat die 100 euro steekhoudend is want dat had de telefoniste gezegd, bij een eenvoudige verstopping was dat ook wel uit gekomen. nu blijkt de verstopping complexer te zijn en het gebruik van een camera en een hulpmonteur is nodig om de boel weer klaar te krijgen. u blij tot u de factuur krijgt maar wil die niet betalen omdat u niet geïnformeerd bent. ik blijf uw starre houding triest vinden.