Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

pa
paul_073 - 25-04-2013 19:24:40
Huishouden & Energie

Berekende kosten camera inspectie riool niet vooraf gemeld

@thaorchid
het was inderdaad vet, nee ik heb de frietpan niet door de gootsteen gespoeld, dat mag niet (zo slim ben ik nog net wel :p ) het is in de loop der jaren aangegroeid (je spoelt altijd wel iets vettigs weg en de afwatering is volgens de regels gemaakt maar is niet stijl, dan kan er wat achter blijven, hebben de mannen geconstateerd en verteld) ik wil er ook gewoon voor betalen maar dan moet ik wil van te voren weten dat ik voor meerwerk moet betalen en hoeveel. .. er is een mondelinge prijsopgave gedaan op basis van mijn verhaal, ligt natuurlijk niet vast, ik heb ook keurig doorgekregen wat extra uren eventueel zouden gaan kosten als het niet in 1 uur op te lossen is.
zou wat zijn als aannemers meerwerk zonder te overleggen uitvoeren en dat berekenen, zou jij het ook niet mee eens zijn denk ik.