Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

pa
paul_073 - 25-04-2013 19:32:46
Huishouden & Energie

Berekende kosten camera inspectie riool niet vooraf gemeld

Stijl is natuurlijk steil.. autocorrectie kent steil blijkbaar niet.. sorry