Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

ve
verwijderd - 09-05-2013 10:49:21
Voeding & Gezondheid

Flexifront

Nog even dit:
men kan zich het beste in verbinding stellen met www.fraudemeldpunt.nl en dan kiezen: steunpunt aquisitiefraude (klachtenformulier invullen).
wil je optimale zekerheid: stuur ook aangetekend schrijven naar flexifront met vraag bewijsmateriaal te overleggen en mededeling dat je geen overeenkomst met flexifront ( of courlux of alektum of wie dan ook ) bent aangegaan.
nogmaals: onderteken niet. men sjoemelt uw handtekening ergens onder en stuurt u mogelijk een zogenaamd door u ondertekend stuk. niet betalen. voor de rechter heeft flexifront geen zaak indien flexifront geen bewijsstukken kan overleggen..