Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

ve
verwijderd - 21-06-2013 01:52:35
Vrije tijd & Tuin

Kattenverjagers, werkt dat?

Kattenverjager kan oorsuizen/tinnitus veroorzaken. dat wil dus zeggen dat de fluittoon die je steeds kan horen blijvend in je gehoor zit. onze dochter van 2 jaar jong heeft haar oren tot bloedens toe open gekrabd. en ik krijg last van oorsuizingen. er is naar deze geluiden nog maar weinig onderzoeken gedaan. veel gehoorde klacht is dat mensen er tinnitus aan over houden.

schrijven van kno arts:

dank voor uw uitgebreide informatie en toelichting over de mogelijke
risico’s van de mosquito kattenverjager.
spijtig dat u en uw dochter hierbij klachten hebben ontwikkeld.

het gebruik van en onderzoek naar dit soort apparatuur met ultrasoon
of hoog frequent geluid is relatief nieuw
en de onderzoeksgegevens erover zijn nog incompleet of onduidelijk.
het staat wel vast dat langdurige blootstelling aan geluid van een
niveau van 110 db risicovol is en schade aan het gehoor kan geven.
en die schade aan het gehoor kan gepaard gaan met oorsuizen/tinnitus
of andere klachten.
overigens is het niet bij iedereen gelijk in welke mate er schade
optreedt of dat er wel of niet tinnitus optreedt.
hierin zijn individueel grote verschillen, waardoor het ook moeilijk
is om stellig te zijn over de effecten van de apparatuur.

zoals u waarschijnlijk bekend zal zijn, is schade aan het gehoor
veelal onherstelbaar.
hoortoestellen kunnen soms uitkomst bieden, ook om eventuele tinnitus
minder duidelijk te ervaren.
de ernst van de tinnitus en de invloed op het functioneren zijn te
verbeteren via training/advisering
via een audiologisch centrum en/of gedragstherapeutische ondersteuning.
op onze afdeling proberen wij personen met deze klachten zoveel
mogelijk de gewenste zorg te bieden.