Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

ma
manwijf - 06-08-2013 11:31:43
Geldzaken & Recht

Goud in plaats van sparen?

Misschien bent u uiteindelijk wel beter af als u uw geld gewoon in een ouwe sok stopt. door alles op de bank te zetten en dus bekent te maken bij de belastingdienst, ontkomt u er in ieder geval niet aan om aan de eindstreep alles in te leveren. dan staat u ongeveer op nul, zoveel is wel zeker. daar weegt zelfs een jarenlange 'hoge' rente of wat dan ook niet tegenop.