Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

pi
pipperdepip - 18-09-2013 13:46:23
Garantie & Verzekeringen

Klacht vgz

Dat is ook al gebeurd, zelfs de brief van de rechtbank met de datum dat de zitting is ligt er al
maar ze blijven bij hun besluit.
het is echt om moedeloos van te worden