Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

edrick3 - 30-12-2013 13:12:22
Auto & Vervoer

Anwb lidmaatschap opzeggen

Hallo elkedelan,

..... maar op de site staat het niet duidelijk aangegeven......
kwestie van goed lezen, er staat toch echt (en niet in kleine lettertjes):

looptijd

het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december en wordt automatisch verlengd tegen de dan geldende voorwaarden en prijzen, tenzij de anwb voor 15 november van het lopende lidmaatschapsjaar mijn schriftelijke opzegging/wijziging onder vermelding van het lidmaatschapsnummer heeft ontvangen.
(klikhttps://www.anwb.nl/wegenwacht/pages/public/lidworden.jsf?pkgcode=w"> hier.)

met vr.gr.