Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

tijger1 - 29-05-2014 15:40:06
Voeding & Gezondheid

Afkeur rollator

Volgens de site van univé betaalt u voor een nieuwe maximaal € 100,00 en ja ze zitten niet meer in het basispakket.