Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

heremietkreeft - 29-05-2014 15:47:33
Voeding & Gezondheid

Afkeur rollator

Evenals hutch@ waarom en door wie is uw rollator afgekeurd?