Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

Cookies - 29-05-2014 16:02:35
Voeding & Gezondheid

Afkeur rollator

......wel is het zo dat er met de aanschaf via de zorgverzekeraar een korting wordt gegeven bij de door hen gecontracteerde zaken.......

en ondanks die 'korting' betaal je dan nog de hoofdprijs.