Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

ko
koningsjpc - 02-06-2014 16:03:19
Voeding & Gezondheid

Afkeur rollator

Gewoon kletskoek, dat afkeuren.
als ze met de afgekeurde" rollator toch op straat gaat lopen, krijgt ze dan een proces-verbaal van de politie????
is hij afgekeurd door de verzekeringsmaatschappij en wordt e.e.a. niet vergoed als ze met een vaartje van 100 km. p.uur tegen een lantaarnpaal vliegt????