Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

sv
svt - 10-01-2012 19:21:55
Geldzaken & Recht

bijzonder vermogen inkomstenbelasting

Mijn dochters hebben een behoorlijk bedrag ontvangen als erfenis na het overlijden van hun vader. dit bedrag staat vast tot het 21e levensjaar van de kinderen. nou heb ik begrepen dat je voor huurtoeslag dit als bijzonder vermogen kunt beschouwen en dat dit dus niet meegerekend wordt als inkomen. maar hoe zit dit met de inkomstenbelasting? moet ik hier belasting over betalen ondanks dit geld nooit mij zal toekomen?