Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

ni
nitwitje - 16-03-2012 19:58:32
Computers & Telefonie

schermafbeelding overdwars

Ik heb de laptop van mijn zus te leen omdat de mijne naar de dokter is. nu denk ik dat ik ergens op het gedrukt wat niet mag want nu staat alles op het beeldscherm overdwars hoe krijg ik de inhoud van mijn scherm weer nomaal.
gaarne uw hulp nitiwit