Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

diumenge - 16-10-2014 17:07:34
Computers & Telefonie

banner hollands hoop

Meer mensen die elke keer een of ander waardeloze banner van hollands hoop onder in beeld krijgen?

keert steeds terug, na wegklikken. op mijn (windows) tablet.

waardeloze actie.