Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

A.
A. Palm - 23-01-2017 15:07:04
Computers & Telefonie

PC Nederland

Mijn moeder van 82 jaar, woonachtig in een aanleunwoning in heerenveen, heeft eind december 2016 een servicecontract afgesloten bij pc nederland voor 99,- euro per jaar. het eerste bedrag ad 99,- euro is via een automatisch incasso afgeboekt. ik heb het inmiddels laten terugboeken.
erg triest. mijn moeder heeft alleen een zeer oude, niet meer in gebruik zijnde computer staan.

ik heb met pc nederland gebeld. ik kan het contract voor 2018 opzeggen. dat heb ik uiteraard meteen gedaan. maar ik weiger eigenlijk ook om het contract voor 2017 te betalen. mijn moeder gebruikt immers geen computer of tablet o.i.d.
kan dit?

en is het toegestaan dat pc nederland in een bejaardentehuis langs de deuren gaat om contracten te verkopen?