Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

fa
fam peters - 07-06-2018 16:48:39
Geldzaken & Recht

Foto gebruikt van kinderen

Beste mevrouw, meneer
tweede pinksterdag waren er de open dagen op de boerderijen van friesland campina.
op deze boerderijen hingen borden met de tekst kleuren en schmincken met daarop een foto van drie meisjes die geschminkt waren als koe.
deze foto is zo'n acht jaar geleden gemaakt toen wij op een open dag waren.
wij hebben nooit toestemming gegeven om deze foto te gebruiken voor reclamedoeleinden.
wij hebben campina gevraagd om  opheldering, en zij geven toe dat zij deze foto van een cd-rom hebben gehaald in de veronderstelling dat hiervoor toestemming was gevraagd.
wij kregen excuses, en als wij ons adres opstuurden zouden wij iets opgestuurd krijgen.
wij hebben toen een mailtje teruggestuurd met daarin bedankt voor de excuses, maar omdat de privacy van onze drie dochters is misbruikt, zouden wij het leuker/ belangrijker vinden dat onze dochters hiervan konden proviteren.
wij zouden het dan ook zeer op prijs stellen dat er een leuke financiele bijdrage op de rekening van onze dochters wordt gestort.
vandaag kregen wij als antwoord dat het bij friesland campina niet gebruikelijk is dat er een financiele vergoeding wordt gegeven, maar dat we wel een presentje kunnen krijgen.
wij vinden dat we worden afgescheept met een presentje, ondanks de nieuwe privacywet die pas is in gegaan.
wat kunnen wij nu het beste verder doen

met vriendelijke groeten
theo peters