Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

Yv
Yvonne04 - 20-06-2018 22:20:12
Vrije tijd & Tuin

Boom kappen rechten en plichten huurders en verhuurders

betreft verschillende belangen verhuurders van boven-en onderwoning van verschillende eigenaren verenigt in vve. eigenaar onderwoning deze woning gekocht in gehuurde status met huidige huurster. normale huurovk zonder aparte paragrafen/afspraken mbt tuintje/boom op grond van vve. eigenaar onderwoning deze gekocht van ouders van huurster. bovenwoning 2 jr geleden onverhuurd gekocht door nieuwe eigenaar en de huurders bovenwoning hebben door extreem grote boom verreikend over dak 4e verdieping veel lichtinval verlies, verlies woongenot. zij verzoeken eigenaar bovenwoning te kappen. buren rechter zijde hebben op hun initiatief boomonderhoud in tuintje van vve laten plegen 2,5 jaar geleden ivm overlast hun zijde. daarvoor akkoord onderwoning huurster gekregen en huurster onderwoning heeft (mopperend) helft kosten meebetaald. buiten vve om gegaan en er is iemand ingehuurd ivm grootte van de klus. nu 2,5jr later, onderhuurster nog niet de moeite genomen het gekapte in haar tuintje op te ruimen (buren rechter zijde dit wel gedaan). onderwoning huurster nimmer op eigen initiatief, of verzoek, tot boomonderhoud genomen.vlgs vergunningscheck gemeente geen vergunning nodig. boom slurpt veel water (amper groei van iets in kleine stadstuintje/zwarte vlakte) en kan door waterstand fundering aantasten (reëel probleem in betreffende woonplaats). vorig jr om economisch reden een kapbesluit in de vve opgeschoven naar 2018. nu gunstige prijs en minder overlast omgeving daar benedenwoning links leeg staat (toestemming van de eigenaar mits zijn te grote boom meegekapt wordt) en afvoer boom nu niet via hoogwerker/afsluiting van straat hoeft. ingepland op kort termijn. huurster onderwoning door eigenaar op hoogte gebracht mbv schrijven. dreigt zich nu vast te ketenen aan "haar" boom etc. welke belangen zijn doorslaggevend: boven- of onderhuurders, eigenaren-huurders? nu procedure even op pauze gezet om raad in te winnen. graag jullie advies.