Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

ka
kaketoe - 12-11-2018 13:18:09
Garantie & Verzekeringen

Gemeentepakket zorgverzekering VGZ voor minima, enorme verschillen?

Veel (alle) gemeenten hebben een gemeentepakket voor minima. je moet onder een bepaalde inkomensgrens zitten en dan krijg je korting op een zogeheten gemeentepakket. de gemeente heeft vaak een regeling hierbij met 1 grote zorgverzekeraar en welke dat is, verschilt dus per gemeente. vgz heeft zulke pakketten in 3 hoofdvarianten. compact, compleet en compleet + 0 eigen risico. deze pakketten hebben een vaste inhoud en dekking alleen geen vaste prijs ben ik achter gekomen. zo betaal je in de ene gemeente bijna 30 euro meer voor exact dezelfde verzekering. ongehoord grote verschillen lijkt me en in helemaal voor minima, waarvoor honderden euros per jaar meer of minder een kwestie zijn van wel of niet rond kunnen komen.
 
in de praktijk zijn deze vaak uitgebreide pakketten met hoge vergoeding dus sowieso alleen toegankelijk voor minima. daarnaast alleen geschikt voor minima met hoge zorgkosten. dus veelal chronisch zieken patënten die door hun ziekte beperkt zijn, vaak een uitkering en dus laag inkomen hebben en hoge zorgkosten. kortom een heel kwetsbare groep met weinig inkomen en hoge (zorg)kosten die vaak nauwelijks geld overhouden om te besteden. mooi dus dat daar speicale verzekeringen voor zijn met (hoge) kortingen. enkel deze verzekeringen worden in sommige gemeenten, waaronder de mijne, nog aangeboden voor bijna €160,00 per maand. dan kan dat op papier met een mooi korting en veel dekking zijn, zulke bedragen voor een zorgverzekering passen niet bij een minima, en zeker niet bij een minima die het eigenlijk nodig heeft vanwege de zorgkosten. immers deze mensen maken ook buiten het verzekerde deel gewoon hogere kosten door hun ziekte. dusdanige bedragen zijn dus in veel gevallen ook simpelweg niet op te brengen. er moet dan gekozen worden voor het creëren van een schuld die je nooit af kan lossen of een goedkopere verzekering met geen of minder dekking, geen zorgafnemen en afwachten tot je nog zieker bent, het niet meer gaat en bv in een tehuis terecht komt en  je de maatschappij nog veel meer geld kost.

maar los van de hoge bedragen blijkt het zo dat als je in een andere gemeente woont exact dezelfde polis van vgz aangeboden wordt voor nog geen 130 euro. bijna 30 euro per maand goedkoper, oftewel €350,00 per jaar voor exact dezelfde verzekering. een kwetsbare (zieke) minima  die nauwelijks rond kan komen is dus €350,00 duurder uit voor exact dezelfde collectieve verzekering, omdat hij elders woont. misschien zijn de verschillen nog wel groter, maar ik vind het abnormaal en ogehoord dat dit kan en mag. hebben meer mensen hier ervaring mee?