Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

le
leemdijksmilde - 22-11-2018 14:11:02
Geldzaken & Recht

ING zet continue limit om in doorlopend krediet

Hoi

vandaag kregen we een brief van de ing dat met ingang van januari 2019 het niet meer mogelijk is om 'rood te staan' op de gewone betaalrekening (ze noemen dat 'continue limit') en dat in plaats daarvan er automatisch een doorlopend krediet komt. en uit de verklaring blijkt dat dit gedaan wordt om te stimuleren dat "de lening (wat rood staan natuurlijk is, je betaald er rente over ) sneller afgelost wordt... "

wij staan , net als heel veel anderen denk ik , vaak even rood op de betaalrekening . salaris komt daarna weer binnen waardoor weer in de plus /het zwart komen en dan gedurende de maand loopt het weer terug . de ene keer valt het wat beter uit als de andere , maar dat is het normale patroon. kijken naar de stand op de betaalrekening is nu een goede thermometer voor het bepalen van 'hoe staan we ervoor ?' 'kan die uitgave nog..?? '... 

ik lees nu dat er per maand rente en aflossing betaald moet worden op dat doorlopend krediet , een vast bedrag en automatisch . en dat als ik gebruik wil maken van het doorlopend krediet om ruimte op de betaalrekening te krijgen voor betalingen (omdat je daar naar nul loopt )  ik moet overmaken van het doorlopend krediet ..

dus gedurende de maand heb je een positief saldo op de betaalrekening , maar je verliest daarbij uit het oog dat daar een schuld  , het doorlopend krediet,  tegenover zal staan. en dat er maar een klein stukje daarvan elke maand automatisch afgelost wordt vanuit de betaalrekening. voor dat je het weet zit je aan de limiet van dat doorlopend krediet . en die thermometer functie ben je mooi kwijt.

dit is toch juist vragen om problemen omdat kijkend naar de betaalrekening alleen , je denkt dat er (meer) ruimte is dan feitelijk het geval is ?? en je dus wellicht uitgaven doet die je eigenlijk niet zou moeten doen. ??

mag dit zomaar eenzijdig ?
doen andere banken dit ook ?  

een tweede punt : banken zijn niet gek en ze verdienen hun geld met rente op geleend geld . volgens eigen zeggen in de brief komt het rente % van het nieuwe dk nooit hoger uit dan die van continue limiet . nu is de rente op deze cl variabel en die van de dk is  'afhankelijk van totale kredietbedrag' , dus vaste staffels ..  zit ik mis of kan het zijn dat hij dan nu dan wellicht lager uitvalt omdat die van de cl nu hoog staat , maar dat dit zeker geen garantie is voor de toekomst ?? en dat het in de toekomst juist ook wel duurder kan uitvallen en beter voor de bank gaat uitpakken.. en dat dat de werkelijke achterliggende reden is ?? .

ik heb een heel slecht gevoel hierbij !!  ben ik nou gek of... ??  en als ik gelijk heb ... kan kassa hier aandacht aan besteden ??