Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

he
hehaha - 27-11-2018 12:33:27
Auto & Vervoer

Rijden in automaat

Ik ga binnenkort naar de vs, het land van de auto's met een automaat. rij je daar zo in weg? of heb je een paar (rij)lessen nodig? : )