Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

frutseltje - 30-11-2018 20:32:32
Geldzaken & Recht

Driekamerwoning duurder dan vierkamerwoning

sinds februari 2016 huur ik een driekamerwoning van een woningbouwstichting, de huur bedraagt inmiddels 598,93 euro, nu komt er in hetzelfde rijtje, vijf huizen verderop, een vierkamerwoning vrij met een huur van 597,30. dat vind ik vreemd, het huis heeft vier kamers, ik heb er maar drie, ik woon er al bijna drie jaar, dan zou je toch verwachten dat de huurprijs hoger ligt. ik heb inmiddels contact gehad met betreffende woningbouwstichting, maar het blijkt vanuit de overheid uit te gaan, het schijnt ook te maken te hebben met de aftoppingsgrens, de woning is anders te duur voor mensen met een laag inkomen. ik heb inmiddels al contact gehad met de rijksoverheid, die wijzen weer naar het aantal punten van de woning, dat zijn er 155, dan kom ik uit op een huurprijs van 777,54 euro. dat lijkt me sterk overdreven voor een woning waar eigenlijk alles standaard is. ik heb inmiddels een huurverlaging voorgesteld, dat is mijns inziens billijk.