Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

corne444 - 06-01-2019 21:02:01
Garantie & Verzekeringen

ben ik verplicht om een uitvaartverzekering te betalen??

Ben ik verplicht om een uitvaartverzekering te betalen ?volgens mijn bewindvoerster wel ;maar is dit  wel zo?? ik leef van 1 uitkering.