Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

ev
evrieze - 10-01-2019 14:39:51
Winkels & Webshops

Misbruik van de kopersbescherming op eBay; Een disfunctionerende eBay klantenservice; loze toezeggingen

ooit heb ik als koper het nut ondervonden van de kopersbescherming bij ebay. het is waar ebay mede haar populariteit aan te danken heeft. kopers kunnen reclameren wanneer ze niet tevreden zijn over de geleverde waar, of helemaal niets geleverd kregen. een mooi principe.

maar dit keer heb ik geen probleem met ebay als koper, maar als verkoper. privé verkoper welteverstaan. en dat laatste detail is een belangrijk gegeven bij de afwikkeling van de transactie met de koper. in mijn aanbieding is namelijk vermeld dat ik geen retourzendingen accepteer. en dat is met reden dat ik dat zo heb vastgelegd. ik weet namelijk dat de betreffende artikelen nieuw zijn, en er diverse factoren zijn die er voor zorgen dat ik geretourneerde artikelen niet meer als "nieuw" kan verkopen, en veel rompslomp en extra werk veroorzaken. derhalve geen retourzendingen.

nu wil het concrete geval dat één koper zich na aankomst van het bestelde heeft bedacht en een claim indient bij ebay. dit heeft tot gevolg dat ebay de claim honoreert, en aan de koper adviseert het geleverde naar mij te retourneren. dat doet ebay in de wetenschap dat ik geen retourzendingen accepteer of kan aannemen, en er bovendien geen dwingende reden is om de koop ongedaan te maken. de koper heeft namelijk een smoes gebruikt bij de redengeving van zijn claim. zijn verklaring daarbij was vals en gefingeerd.

maar ebay heeft daarmee geen rekening gehouden, en ondanks verschillende bepalingen die ebay heeft gedefiniëerd zoals een toetsing die ebay zal uitvoeren bij de behandeling van een claim, doet zij in werkelijkheid helemaal niets van dien aard. de claim wordt zonder enige validatie gehonoreerd en de koper krijgt het aan mij betaalde terug. ebay uit leugenachtige uitspraken over de manier waarop en de inhoud van de regelementen van ebay en paypal uit hoofde waarvan ebay tot terugbetaling is overgegaan. de berichten die ik hierover van ebay in mij postvak krijg bezorgd zijn inconsistent en geven blijk dat de klantenservice geen inhoudelijke kennis heeft van die voorwaarden en vereisten waaraan de koper en ebay moeten voldoen om aanspraak te kunnen maken op een terugbetaling.

na enkele maanden heen en weer te hebben gemaild, en ook paypal te hebben gewezen op de malversatie die ebay heeft begaan, is er uiteindelijk een antwoord van ebay gekomen waarin zij toegeeft dat zij een fout heeft gemaakt, en het onterecht van mijn paypal rekening teruggeboekte bedrag zal gaan vergoeden. en die toezegging wordt enkele malen herhaald, maar de vergoeding die zij heeft verklaard te gaan betalen aan mij is tot heden niet geëffectueerd.

we zijn dus inmiddels een maand of vier verder. ebay heeft toegezegd te gaan vergoeden maar doet dit niet, en paypal verwijst telkens terug naar ebay en toont zich onverantwoordelijk als het gaat om de naleving van het bepaalde in de regeling voor kopersbescherming die paypal zelf heeft opgesteld.

ik citeer de emails waarin de vergoeding aan mij door ebay wordt toegezegd en aangekondigd :


erstattung im fall 5090367944 sr# 1-187477508949


van:ebay


aan:evrieze


verzonden: 26-nov-18 13:08


erstattung im fall 5090367944 sr# 1-187477508949


 


sehr geehrter herr vrieze,


 


ich danke für ihre meldung.


 


bitte schauen sie noch einmal genau auf dem pay pal konto nach. der geblockte betrag zum fall 5090367944 sollte inzwischen freigegeben sein.


 


wenn das bis zum 01.12.2018 nicht passiert ist, kann eine manuelle auszahlung an sie erfolgen. dann wird eine techn. störung der grund für das problem sein.


 


bitte melden sie sich dann erneut.


 


ich wünsche ihnen einen guten tag.


 


mit freundlichen grüßen


carmen reich
ebay-kundenservice
 


re: betaald krijgen voor objecten die je hebt verkocht 5090367944 - sr# 1-185792129296


van:ebay


aan:evrieze


verzonden:16-nov-18 10:59


re: betaald krijgen voor objecten die je hebt verkocht 5090367944 - sr# 1-185792129296


 


geachte heer vrieze,


 


hartelijk dank voor uw bericht.


 


ik heb de zaak gesloten, u krijgt het bedrag teruggestort op uw paypal-rekening.


 


ik wens u een fijne dag en een rustig weekend.


 


met vriendelijke groeten


 


bea juncker


ebay plus-klantenservice


 


=======================================================


 


sehr geehrter herr vrieze,


 


vielen dank für ihre nachricht.


 


ich habe den fall geschlossen, sie erhalten den betrag wieder auf ihrem paypal-konto gutgeschrieben.


 


einen schönen tag und ein ruhiges wochenende wünsche ich ihnen.


 


mit freundlichen grüßen


 


bea juncker


ebay-plus-kundenservice


[thread id: 1-2dcnu4gi]