Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

G.
G. van Hal - 10-01-2019 18:21:10
Auto & Vervoer

CBR Gezondheidsverklaring

Op 28 november onze aanvragen voor verlenging rijbewijs 75 + naar cbr gestuurd.

eind december geinformeerd of zij onze aanvragen ontvangen hebben. hierop washet antwoord.
bel in februari maar terug misschien weten we dan meer.

vandaag bericht ontvangen in mijn cbr:


10 januari 2019


het cbr heeft uw medische situatie onderzocht om te beoordelen of u volgens de regels geestelijk en lichamelijk in


staat bent om te rijden. in deze brief leest u welk besluit het cbr heeft genomen en wat dit voor u betekent.


het besluit


u heeft ons laten weten dat u afziet van één of meer categorie(ën) van uw rijbewijs of u bent verwezen naar een


arts of specialist en daar heeft u niet (geheel) aan meegewerkt, daarom heeft er geen beoordeling plaatsgevonden


en bent u niet geschikt voor de volgende categorie(ën):


personenauto, bestelauto en bepaalde driewielers (categorie b)


aanhangwagen achter auto (categorie be)


t-rijbewijs (categorie t)


wat betekent dit voor u?
de tekst " u heeft ons laten weten ..... etc. heb ik nooit aan hen medegedeeld.


hierop weer gebeld. ik moest mij niet zo druk maken. omdat zij het druk hebben sturen wij authomatisch dit soort mails (berichten))
het is dus niet verwonderlijk dat het aan de telefoon en ook met het werk erg druk is bij het cbr

vraag: kan kassa hier nog eens aandacht aan besteden.
wat die mevrouw van cbr vertelde in uw programma blijft ook onduidelijk.

met vriendelijke groet


gerd van hal

[edit redactie: persoonsgegevens verwijderd]