Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

In
Indoow - 12-01-2019 16:49:29
Geldzaken & Recht

Gemeentelijke belasting bij verhuizing

Ha beste mensen,

mijn vraag heeft betrekking op de gemeentelijke belastingen bij verhuizing, hier kan ik geen eenduidig antwoord op vinden of het is al redelijk gedateerd. vandaar dat ik hem nu hier stel. 

momenteel woon ik in een huurhuis in utrecht tot en met maart. hier krijg ik begin februari een aanslag voor de gebruikers belastingen van de gemeente van, logisch uiteraard. echter is dit voor een heel jaar. deze bestaat uit de woz-beschikking huurder, afvalstoffenheffing, watersysteemheffing gebruiker, zuiveringsheffing woonruimte. 

vanaf april verhuis ik naar een andere gemeente (amersfoort), naar een koopwoning. hiervoor moet ik natuurlijk nog de eigenaarsbelastingen voor betalen, maar wat ik mij dus afvraag is of de bovenstaande heffingen nogmaals bij de notaris worden verrekend. indien dit het geval is worden de teveel betaalde belastingen dan gecompenseerd/terugbetaald door gemeente utrecht? of moet ik dat met de nieuwe huurders regelen? 

met andere woorden, welke belastingen moet ik allemaal betalen? welke krijg ik terug voor het huurhuis en/of welke zou ik met nieuwe huurders terug moeten krijgen? hoe werkt zo iets?

alvast bedankt voor het begrip en de tijd! 

fijn weekend verder.

met vriendelijke groet,

indoowpindoow