Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

Wi
Willy Jansen - 12-01-2019 21:59:30
Huishouden & Energie

Volledig van gas af is nog veel te vroeg

Nu reeds investeren in volledig van gas af niet doen en is duurkoop. de betrouwbare en geschikte apparatuur is nog niet beschikbaar en extreem duur. laat je niet voor de gek houden door rutte en installateurs. op het ogenblik alleen zonnepanelen plaatsen met 6000 wattpiek en opbrengst 5000 kwh en elga warmtepomp (rendement op geïnvesteerd vermogen 15%). graag jullie mening en ideeën in deze.