Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

Pa

Geachte heer/ mevr. wij hebben een vraag over onze levensverzekering afgesloten bij onze spaarhypotheek. Hier hebben we altijd een premie betaalt van € 173,28, altijd hetzelfde bedrag. Dit hebben we voorgelegd aan onze tussenpersoon. Hij gaf aan dat uw ui

Wij hebben een verzekering afgesloten ivm het veiligstellen bij overlijden van de partner in relatie tot de hypotheek. hiervoor hebben al die jaren een premie betaalt van € 173,28, altijd hetzelfde bedrag.
dit hebben we voorgelegd aan onze tussenpersoon. hij gaf aan dat uw uitzending en acties niet van toepassing zijn op onze situatie. we hebben gevraagd of hij dit toch nog eens na wil kijken. wij vragen ons af of 'niet van toepasing' correct is. hoe kunnen we hier duidelijkheid over krijgen ? wie zou ons daarbij kunnen helpen ?
zojuist uw uitzending van 26 januari 2019 nogmaals bekeken maar komne niet verder. vanmiddag zitten we weer bij de tussenpersoon en vragen er uiteraard weer naar.
de spaarhypotheek en de premie is inmiddels gestopt omdat de periode voorbij was.
kunnen we hier toch nog iets mee doen ?

hartelijk dank.

met vriendelijke groet,

edit redactie - persoonlijke gegevens