Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

aw
awm - 21-04-2019 16:45:47
Huishouden & Energie

Wat is bij zonnepanelen het verlies?

Ik heb nu een input van 1175w (dc) en een output van 1141w (ac) een verlies van bijna 3%
is dat normaal?