Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

pa
paul hageman - 18-05-2019 20:48:55
Garantie & Verzekeringen

Overlijdensrisicoverzekering stopgezet. Heb ik alsnog recht op eventueel teveel betaalde premie?

Sinds 2006 heb ik een overlijdensrisicoverzekering bij de leidsche verz. mij. ik heb al die jaren tot aan 1 januari 2019 dezelfde hoge premie betaald. tussentijds heb ik geen enkel bericht ontvangen van mijn tussenpersoon over dalende premies en de mogelijkheid van oversluiten. sinds 1 januari 2019 is de verzekering gestopt (premievrij). heb ik toch nog recht op teruggave van mijn teveel betaalde premies van de afgelopen jaren?