Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

Ro
Rob2011 - 16-09-2019 12:34:37
Geldzaken & Recht

Geen toestemming gegeven voor gift

Mijn vraag is het volgende en gaat niet over mijzelf maar over de schoonouders

mijn schoonvader ( inmiddels overleden) heeft, zonder medeweten schoonmoeder, in het verleden een groot bedrag (pandbrieven) aan kennissen gegeven (gift), gaat even om een ton.(waarde papieren)

nu is mijn schoonmoeder daar dus inmiddels achtergekomen ,zij  heeft daar toen nooit toestemming voor gegeven.en zou dat bedrag dan ook wel weer terug willen krijgen.

uiteraard is dan ook de vraag ,zit daar, voor het terug willen vorderen, een verjaringstermijn aan vast?

wie weet dat.