Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

Ja
JacquelinedD - 25-10-2020 11:35:06
Auto & Vervoer

Letselschade gehuurde quad


onlangs werden wij geconfronteerd met het volgende. mijn dochter was een weekendje weg met vrienden en heeft een quad gehuurd. ze kon daarmee niet goed overweg en is tegen een paal gereden waarbij een flinke schade is ontstaan. in de huurovereenkomst bleek alleen sprake van een wa verzekering. daar is door mijn dochter (21) niet goed op gelet. de schade is door de verhuurder bepaald op ruim eur 1.000,00. dat moest ter plekke worden betaald. 


 


de verhuurder was kennelijk in het bezit van de autosleutels van de vriendin van mijn dochter als een soort onderpand en wilde deze voor betaling niet afgeven. daarop zijn wij gebeld en (nadat we bij de politie hadden geinformeerd of zoiets gebruikelijk is en zomaar mag, waarop het antwoord bevestigend was) hebben het bedrag uiteindelijk betaald.


 


vooropgesteld dat we het standpunt van de verhuurder zeer begrijpelijk vinden, hebben we hier toch vragen bij.


 


1. in hoeverre heeft een handelaar/verhuurder een zorgplicht? bijvoorbeeld door te achterhalen of het goed is begrepen dat er geen dekking is bij veroorzaakte schade en door zich ervan de vergewissen dat de huurder kan omgaan met het gehuurde (door bijvoorbeeld een korte instructie te geven en even te kijken of dat is begrepen).


 


2. in hoeverre mag een handelaar/verhuurder eisen dat een door hemzelf vastgesteld schadebedrag onmiddellijk dient te worden betaald? wij hebben getracht e.e.a. in redelijkheid op te lossen door voor te stellen deze zaak netjes af te handelen nadat er onderzoek is gedaan naar de gang van zaken en de hoogte van de schade is bepaald door een (verzekerings) expert. dat bleek niet bespreekbaar en onder druk van de situatie is er dus betaald, maar op afstand en 


op zijn blauwe ogen’; gezien het bedrag eigenlijk onverteerbaar, we hebben wat foto’s gezien, maar geen enkele onderbouwing. daarmee is overigens niet gezegd dat we twijfelen aan de integriteit van de verhuurder, maar ‘zomaar’ eur 1.000,00 neerleggen voor iets dat niet goed te beoordelen is, is zeer onbevredigend.