Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

kl
klavergerard - 29-07-2022 18:25:57
Computers & Telefonie

Zijn er moderators in dit forum beschikbaar?

De vraag op zich zelf lijkt mij duidelijk.
zal eventueel vragen toevoegen.