Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

edrick3 - 30-11-2014 18:58:17
Computers & Telefonie

Kan een programma niet downloaden.

@jantje7,

mooi zo.
bedankt voor het terugmelden.

fijne avond.