Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

diumenge - 29-12-2014 13:25:18
Computers & Telefonie

Problemen met inloggen onder chrome

Dus ik moet er naar googlen waarom ik chrome niet moet gebruiken...