Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

tijger1 - 10-03-2015 15:47:30
Vrije tijd & Tuin

Composiet schutting (antraciet grijs) trekt krom (en hol) ??

@rfgroen

had maar eerder op internet gekeken, dan was u niet aan dat spul begonnen.