Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

shepu - 20-11-2015 12:54:49
Computers & Telefonie

Printer kan cartridges niet detecteren

Ik heb dit ook gehad met cartridges van 123inkt. ik kreeg van hun deze reactie en het heeft geholpen:

als na installatie van een nieuwe cartridge de melding "de volgende inktcartridges zijn niet aanwezig of beschadigd" op het display van de printer en/of op uw computer verschijnt is er een probleem met een chip. de printer kan geen goed contact maken met de chip en er kan niet geprint worden. de cartridge(s) waar de melding betrekking op heeft staat met een gekleurd symbool bij de melding weergegeven.

- haal de betreffende cartridge(s) uit de printer;
- veeg de chip op de cartridge schoon met een droge doek;
- haal de printer voor ruim een minuut van de stroom en de usb-kabel uit de computer;
- plaats de printer weer op de stroom en de usb-kabel in de computer;
- installeer de cartridge weer in de printer en zorg dat deze goed vast klikt.