Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

zoekster - 12-12-2015 09:51:57
Huishouden & Energie

Misleid door essent, ...gevolg een 5 jarig contract

dit is echt een achterlijk lang contract. er zijn twee dingen mis met deze overeenkomst. ten eerste is er geen overeenkomst, want u heeft het aanbod niet aanvaard, u heeft slechts toestemming gegeven voor het opsturen van informatie. daarom: vraag de voicelog op! daar heeft u recht op.


 


maar dan is er nog een probleem met deze overeenkomst. een overeenkomst van meer dan een jaar wordt in de wet vermoed een onredelijk bezwarend beding te zijn. dan moet de ondernemer wel van heel goede huize komen om dit te kunnen verantwoorden. nu is het bij 2 jaar nog wel mogelijk, als er echt goede voordelen aan zitten, maar 5 jaar aan een contract vast zitten is eerlijk gezegd debiel. tenzij u het per jaar mag opzeggen.


 


zo luidt het onredelijk bezwarend beding in de wet art 6:227


 


bij een overeenkomst tussen een gebruiker en een wederpartij, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, wordt vermoed onredelijk bezwarend te zijn een in de algemene voorwaarden voorkomend beding


 


k. dat voor een overeenkomst als bedoeld in artikel 236 onder j een duur bepaalt van meer dan een jaar, tenzij de wederpartij de bevoegdheid heeft de overeenkomst telkens na een jaar op te zeggen;
 
als ik u was zou ik een mail en/of aangetekende brief naar essent sturen waarin u ten eerste aangeeft geen wilsverklaring te hebben afgegeven voor deze overeenkomst en waarin u verder aangeeft dat dit beding van 5 jaar onredelijk bezwarend is.
 
 
om uw klacht nog wat extra kracht te geven, zou ik deze klacht verspreiden over het internet. denk aan
 
klachtenkompas.nl
klacht.nl
trustpilot.nl
 
 
en http://www.energieleveranciers.nl/essent/ervaringen" target="_blank">hier