Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

tijger1 - 16-01-2016 15:02:10
Geldzaken & Recht

Verlof en ziekteverzuim supermarkt.

Als ik u was zou ik maar op zoek gaan naar een andere werkgever. dat u tijdig een ziekmelding moet doorgeven, is logisch, naar die werkgever kan u niet verplichten naar de huisarts te gaan en al helemaal niet om een kopie van een recept door te sturen. hij mag wettelijk niet eens vragen wat u mankeert. het enige wat hij mag vragen is of u weet wanneer weer aan het werk te kunnen.

en dan twee keer opbellen om te controleren, het moet niet gekker worden. uw vader heeft hem te woord gestaan, dat moet genoeg zijn.

en u kunt om die reden helemaal niet direct ontslagen worden. als uw werkgever de ziekmelding niet vertrouwt, kan hij een spedmelding bij de bedrijfsarts doen.

het is dus gewoon een achterlijke dictator. wor lid van de bond, want u zult ze nodig hebben.

dat u tijdig vakantie moet doorgeven, is helaas niets aan te doen. en u zult ook geen maand verlof aaneen kunnen krijgen.