Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

alfatrion - 16-01-2016 19:39:51
Geldzaken & Recht

Verlof en ziekteverzuim supermarkt.

In de https://www.fnv.nl/site/alle-sectoren/caos/caos/42577/supermarkt_(levensmiddelenbedrijf)_2011-2013.pdf" target="_blank">supermarkt cao staat onder artikel 11 dat je ziekte uiterlijk 1 uur voor de start van de dienst moet melden, tenzij de ziekte zich later openbaart. en in artikel 14 staat de vakantie regeling. de leden 2 sub d en 3 van de vakantieregeling zijn m.i. in strijd met dwingend recht.

uit de wet (onder art. 7:638 lid 2 bw) volgt dat de werknemer bepaald of, wanneer en hoeveel vakantiedagen hij opneemt, tenzij deze bij schriftelijke overeenkomst of coa is vastgesteld. bij vaststelling moet je denken aan een bepaalde periode waarin je vrij bent. de werkgever mag de vakantieaanvraag alleen weigeren indien hij daar een zwaarwegend redenen (zoals onderbezetting) voor opgeeft. bovendien geldt dat de vakantie is vastgesteld overeenkomst je verzoek als de werkgever niet binnen twee weken reageert. het gaat hier om dwingend rechter zodat hiervan niet per arbeidsovereenkomst of cao kan worden afgweken.

informatie over arbeidsongeschiktheid (ziekte waardoor je niet kunt werken) kun je vinden op http://www.arbeidsrechter.nl/zieke-arbeidsongeschikte-werknemer" target="_blank">arbeidsrechter. hier kun je vinden dat je o.a. ziekt bent als de werknemer dat vind en de werkgever het tegendeel niet kan bewijzen of als de werknemer afgaat op de verklaring van een arts. daarbij wint de bedrijfsarts het doorgaans van de huisarts. de werkgever hoeft alleen te weten dat u ziek bent en eventueel hoelang u denkt dat dit zal duren. de eis om het recept te overhandigen is ongehoort.