Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

ha
halex - 27-05-2016 21:55:54
Geldzaken & Recht

Wat mag wel wat mag niet met een groenstrook (groenbestemming)

Als de buurman de vergunning voor de schutting krijgt, mag hij die bouwen. uw familie kan in bezwaar gaan. maar de succeskans schat ik laag in. de meeste gemeenten hanteren namelijk het beleid dat groenstroken niet verkocht worden als daardoor verkeersonveilige situaties ontstaan. en zichthoeken (ruimte die de verkeersdeelnemer nodig heeft voor het overzicht op een kruising/splitsing) worden normaal gesproken sowieso niet verkocht.
nu de strook verkocht is, heeft de gemeente kennelijk geoordeeld dat dit geen verkeersonveilige situatie op kan leveren.
en zoals gezegd, recht op vrij uitzicht is er niet.