Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

gerbera
gerbera - 28-07-2016 15:52:21
Vrije tijd & Tuin

Woningbouw haalt beschutting weg

Ik zou de buurvrouw vertellen dat u zelf gaat verhuizen en haar vragen dit met de nieuwe huurders te regelen. om daar geld in te steken zonder hiervan profijt te hebben lijkt mij niet redelijk.