Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

uwjurist - 23-01-2017 15:13:00
Computers & Telefonie

Pc nederland

Dat is colportage. er geldt dan o.a. een bedenktijd. hoe lang is het geleden? zie https://www.consuwijzer.nl/thema/verkoop-buiten-verkoopruimte.


met vriendelijke groet,


mr. monique doomernik