Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

heremietkreeft - 23-01-2017 16:07:33
Computers & Telefonie

Pc nederland

De bedenktijd hiervoor is 14 dagen. dat betekent feitelijk dat uw moeder binnen 14 dagen bezwaar had moeten maken.
als u echter met motivatie zelf binnen deze 14 dagen bezwaar heeft gemaakt zou ik dat zeker melden middels de voorbeeldbrief die een collega expert al via een link aan u doorgaf (verkoop buiten koopruimte)