Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

hansje klein - 27-02-2017 12:26:34
Voeding & Gezondheid

Lifeplus

Mooi verhaal ...

helaas is er géén keurmerk, géén bewijs en zolang dit wetenschappelijk niet als waarheid kan worden aangetoond, raken hiervoor gevoelige mensen steeds geïnteresseerd en doet het verhaaltje van 'meeverdienen' tot verdere actie voeren.

klaarblijkelijk bent u gevoelig hiervoor, gaat echter gelukkig niet blindelings tot actie over, maar laat u nog eens onafhankelijk duidelijk uitleggen, dat er leuke verhaaltjes, sprookjes en bedriegers bestaan. ongevoelige partijen, die altijd nog 'slachtoffers' over de (rode) streep weten te trekken en een véél te grote worst voor hun neus houden, zijn er mogelijk zèlf ooit slachtoffer van geworden en zien hun droom van een 'gezonde' en zelfstandige excistentie in rook opgaan.

tip: koop verse groente dáár, waar ze als vers worden aangeboden en u zult niets tekort komen. het bedriegen van mensen uit uw omgeving gaat echter wèl tot een chronisch tekort leiden ... een langdurig tekort aan vertrouwen in u!