Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

me
mein33 - 21-03-2017 17:56:05
Geldzaken & Recht

Consumentenbelangen erg versnippert vertegenwoordigd


vraag: zouden al die 'consumentenvertegenwoordigers' eens samen met hun doelgroep 'de consument' om de tafel moeten gaan zitten? 


@hansje klein,

wie is "de" consument in deze en wie zou er dan, volgens u, "de" consument moeten gaan vertegenwoordigen.
de "17.000.000 mensen op dit hele kleine stukje aarde" zijn nl. allemaal consumenten en de consumentenorganisatie's kunnen toch niet met iedereen persoonlijk in gesprek gaan over alle producten en diensten waar de consument mee te maken kan krijgen in zijn/haar bestaan.
of moet er een consumentenbelangenorganisatie worden opgericht die namens de nederlander met de reeds bestaande en zich zelf benoemde belangenorganisatie's gaat onderhandelen over hoe de belangen van de consument mogelijk vertegenwoordigd zouden moeten/kunnen worden.
naar mijn waarnemenig zijn er al voldoende instanties die namens of in opdracht van de regering de belangen van de consument, zo goed en zo kwaad als mogelijk is, proberen te behartigen of te vertegenwoordigen. 
of ze allemaal even effectief zijn valt, naar mijn idee, te betwijfelen.