Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

marita5 - 15-05-2017 20:43:41
Winkels & Webshops

Decor wonen

@cm 1976 , 

feitelijke levering aan koper : 

voor het bezorgen van gekochte goederen worden de afspraken per mail of sms bevestigd naar de koper toe.
indien koper op afgesproken datum en tijd niet aanwezig is, zijn de extrabezorgkosten voor rekening koper.
indien koper 24 uur van te voren zijn/ haar afwezigheid per mail doorgeeft kan de afspraak verzet worden en zullen er geen extrakosten berekend worden. wanneer de koper weigert de hem correct en onbeschadigd aangeboden producten terstond in ontvangst te nemen, zijn daaruit voortvloeiende vrachtkosten, onkosten van opslag e.d. voor zijn rekening.

afname door koper van het gekochte product geschiedt uitsluitend vanuit hoofdmagazijn verkoper te schiedam. de koper is verplicht het product voor afname te controleren op mogelijke beschadigingen en gebreken. na afname van het product, is de verkoper niet meer aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiend uit verkeerd gebruik of eigen toedoen, of tijdens het laden, vervoeren en lossen van het afgenomen product door koper. i. rest afval van de gekochte producten, zoals verpakkingen, folie en piepschuim worden niet door onze bezorgers mee genomen. wel zullen bezorgers de verpakkingsresten in de ruimten wel netjes opruimen.